محصول ارگانیک چیست؟

محصول ارگانیک چیست؟

مواد غذایی ارگانیک مواد غذایی تولید شده توسط روش هایی هستند که با استانداردهای کشاورزی ارگانیک مطابقت دارند. استانداردها در سراسر جهان متفاوت هستند، کشاورزی ارگانیک به طور کلی تلاش برای چرخه منابع، ترویج تعادل محیط زیست و حفظ تنوع زیستی را ایفا میکند.

در حال حاضر اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر به تولید کنندگان نیاز دارند تا صدور گواهینامه ویژه ای برای فروش مواد غذایی به عنوان ارگانیک در مرزهای خود به دست آورند.

انجمن ارگانیک ایران و شرکت های بازرسی معتبر مانند بیوسان گواه در ایران آموزش های لازم را جهت تولید محصول ارگانیک ایفا میکند.

سازمان هایی که محصولات ارگانیک را تنظیم می کنند، استفاده از آفت کش ها و کود های خاصی را در کشاورزی محدود میکند. به طور کلی، غذاهای ارگانیک نیز معمولا با استفاده از اشعه، حلال های صنعتی یا مکمل های غذایی مصنوعی پردازش نمی شوند

کوددهی و استفاده از سموم دفع آفات در کشاورزی معمول باعث ایجاد آسیب شدید در سراسر جهان به اکوسیستم های محلی، تنوع زیستی، منابع آب زیرزمینی و آب آشامیدنی و بعضی اوقات سلامتی و باروری کشاورزان می شود. این مسائل زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی به طور کامل کاهش می یابد و یا به طور کامل در کشاورزی ارگانیک اجتناب داده میشود. غذاهای ارگانیک غذای سالم و امن تر از غذای معمولی میباشند.

محصول ارگانیک چیست؟​

نیکاتیس ارگانیک